Uudised

Ettevõtlusoskuste arendamine läbi formaalsete ja mitteformaalsete tegevuste 02. oktoober jaan.stein

Sellise pealkirjaga õppevisiit toimus Rumeenias, Targu Mures 23-29.09.2018. Õppevisiiti rahastas SA Archimedes Erasmus+ projekti toel.


Kui palju ma eelnevalt teadsin Rumeeniast? Mitte eriti.

Rumeenia tähistas riigi 100-ndat aastapäeva 01.09.2018, elanikke 20 miljonit, rahaks on lei, riigis saab hakkama inglise keelt rääkides. Huvi korral saab lugeda juurde https://et.wikipedia.org/wiki/Rumeenia

Koolitusele Targu Mures’es oli kutsutuid erinevatest Euroopa riikidest, kuid kohale ei tulnud kõik. Seekord sain tuttavaks Portugali, Luxemburgi, Rootsi, Saksamaa, Leedu, Makedoonia ja Rumeenia esindajatega.

Kohalikel vastuvõtjatel oli valmistatud ette igaks päevaks tihe programm, kus eesmärgiks tutvuda ja tutvustada ettevõtlust erinevates koolides, ettevõtetes ja erinevates riikides, viia läbi arutelusid, mõttetalguid kogemuste vahetamiseks ning uute partnerite leidmiseks Erasmus+ programmi projektide kirjutamiseks.

Huvitav oli kogeda, et õpilastega seotud probleemid on erinevates riikides samad – madal kutsehariduse populaarsus, tahe kiiresti ja kergelt palju raha teenida. Rumeenias on õpilastel olemas virtuaalne keskkond õpilasfirma loomiseks, tegevuste läbimängimiseks, nädalas on selleks ettenähtud 3 tundi. Kuid päriselus ei toimi kõik nii nagu klassis õpitud, sellest rääkisid noored ettevõtjad. Koolis õpitu on teoreetiline, praktiline õpe vajab toetust riigi tasandil. Rumeenias on viimase kahe aasta jooksul ametis olnud juba 4 haridusministrit ning kohe astub ametisse uus, viies.

Kogemuste saamiseks ja teadmiste hankimiseks tuleb noortel , tulevastel ettevõtjatel kodust minna kaugemale, et näha, mis mujal riikides toimub. Tegelikult ollakse alles siis valmis oma ettevõttega alustama. Kõik algab sisemisest motivatsioonist. Nii arvasid noored inimesed, kes olid kohtunud Erasmus+ programmi raames välispraktikal ning tegelesid nüüd toitlustuse pakkumisega UNESCO nimekirjas olevas Saschiz külas. Samas külas oli noor keraamik, kes oli rajanud töökoja, kus pakkus inimestele elamusi läbi nende endi loodud keraamikatoodete.

Kuna Rumeenia põhjaosa on vaesem, kui lõunapiirkond, siis koolid kirjutavad palju projekte arvutite, robotite, 3D printerite jm ostmiseks. Külastasime kooli, kus õpetaja initsiatiivil ja tema tutvuste abil oli sisustatud robootikaklass.

Kui mõelda Eesti riigi poolt koordineeritud ja toetatud ettevõtlusõppele, siis sellisel kujul pole seda Rootsis, Luxemburgis, Makedoonias, Leedus. Sel nädalal toimub Eestis kõikides maakondades ettevõtlusnädal, tunnustatakse tublisid ja edukaid ettevõtjaid, vahetatakse kogemusi.

 Kasutage võimalust ja koguge endasse kõike uut.

 

Anu Seim
kutseõpetaja

Kui palju ma eelnevalt teadsin Rumeeniast? Mitte eriti.

Rumeenia tähistas riigi 100-ndat aastapäeva 01.09.2018, elanikke 20 miljonit, rahaks on lei, riigis saab hakkama inglise keelt rääkides. Huvi korral saab lugeda juurde https://et.wikipedia.org/wiki/Rumeenia

Koolitusele Targu Mures’es oli kutsutuid erinevatest Euroopa riikidest, kuid kohale ei tulnud kõik. Seekord sain tuttavaks Portugali, Luxemburgi, Rootsi, Saksamaa, Leedu, Makedoonia ja Rumeenia esindajatega.

Kohalikel vastuvõtjatel oli valmistatud ette igaks päevaks tihe programm, kus eesmärgiks tutvuda ja tutvustada ettevõtlust erinevates koolides, ettevõtetes ja erinevates riikides, viia läbi arutelusid, mõttetalguid kogemuste vahetamiseks ning uute partnerite leidmiseks Erasmus+ programmi projektide kirjutamiseks.


Huvitav oli kogeda, et õpilastega seotud probleemid on erinevates riikides samad – madal kutsehariduse populaarsus, tahe kiiresti ja kergelt palju raha teenida. Rumeenias on õpilastel olemas virtuaalne keskkond õpilasfirma loomiseks, tegevuste läbimängimiseks, nädalas on selleks ettenähtud 3 tundi. Kuid päriselus ei toimi kõik nii nagu klassis õpitud, sellest rääkisid noored ettevõtjad. Koolis õpitu on teoreetiline, praktiline õpe vajab toetust riigi tasandil. Rumeenias on viimase kahe aasta jooksul ametis olnud juba 4 haridusministrit ning kohe astub ametisse uus, viies.

Kogemuste saamiseks ja teadmiste hankimiseks tuleb noortel , tulevastel ettevõtjatel kodust minna kaugemale, et näha, mis mujal riikides toimub. Tegelikult ollakse alles siis valmis oma ettevõttega alustama. Kõik algab sisemisest motivatsioonist. Nii arvasid noored inimesed, kes olid kohtunud Erasmus+ programmi raames välispraktikal ning tegelesid nüüd toitlustuse pakkumisega UNESCO nimekirjas olevas Saschiz külas. Samas külas oli noor keraamik, kes oli rajanud töökoja, kus pakkus inimestele elamusi läbi nende endi loodud keraamikatoodete.

Kuna Rumeenia põhjaosa on vaesem, kui lõunapiirkond, siis koolid kirjutavad palju projekte arvutite, robotite, 3D printerite jm ostmiseks. Külastasime kooli, kus õpetaja initsiatiivil ja tema tutvuste abil oli sisustatud robootikaklass.

Kui mõelda Eesti riigi poolt koordineeritud ja toetatud ettevõtlusõppele, siis sellisel kujul pole seda Rootsis, Luxemburgis, Makedoonias, Leedus. Sel nädalal toimub Eestis kõikides maakondades ettevõtlusnädal, tunnustatakse tublisid ja edukaid ettevõtjaid, vahetatakse kogemusi.

 Kasutage võimalust ja koguge endasse kõike uut.

 

Anu Seim
kutseõpetaja