Uudised

Erialade tutvustus (Postimehe artikkel ja video) 21. juuni jaan.stein


Originaal artikkel ja video: https://haridus.postimees.ee/7266122/vorumaa-kutsehariduskeskus-hea-kool-kogu-eluks

Võrumaa Kutsehariduskeskus on Kagu-Eestis asuv kutsekool, mille motoks on HEA KOOL KOGU ELUKS. 100 aasta jooksul on kooliga liitunud erinevad õppeasutused – sõelale on jäänud huvitavad erialad, mida vajavad paljud ettevõtted.

Võrumaa Kutsehariduskeskusesse on oodatud kõik soovijad. Võimalus on valida erineva õppevormi ja eri mahu- ning kestvusega õppekavade vahel. Kui Sind paelub rohkem praktiline tegevus, siis tasub kindlasti mõelda õppimisele kutsekoolis.

Mõnikord on erialavaliku otsustamine raske, siis on võimalus tulla õppima kutsevaliku õppekavale. Õpe kestab 5 kuud ja selle jooksul on võimalus tutvuda kõikide Võrumaa KHK-s pakutavate erialadega.

Väga kiiresti muutuvas ühiskonnas on sageli vaja täiendada oma seniseid oskusi ja teadmisi või omanda hoopis uus eriala. Kutsekooli saavad tulla õppima ka need inimesed, kellel on varem omandatud kutse- või kõrgharidus.

Kutsekeskharidus on 4. taseme kutseõpe, kus lisaks erialale õpitakse veel üldaineid ja kooli lõpetades on õppijal omandatud lisaks erialale ka keskharidus. Kolmeaastase õppeaja jooksul  toimuvad teooria- ja praktilised tunnid koolis igal tööpäeval tunniplaani alusel, lisaks läbitakse praktika ettevõttes.

Kutsekeskharidusõppe õppekavad:

 • Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist
 • Keevitus- ja metallitööd on uus õppekava, kus saab spetsialiseeruda kas keevitajaks, koostelukksepaks või CNC metallilõikepingi operaatoriks.
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
 • Mehhatroonik 
 • Tisler
 • Toitlustusteenindus. Toiduvalmistamise ja teeninduse praktilised tunnid toimuvad uues, moodsa sisustusega õppeköögis ja -kohvikus.

Kutseõpe toimub enamasti mittestatsionaarses õppevormis, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Et ühildada õppimist ja tööelu, siis toimub õppetöö õppesessioonidena ühel nädalal kuus või ühel päeval nädalas. Võrumaa Kutsehariduskeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe vastavalt sellele, mis on enamikule õppegrupist sobivam.

Kutseõppe õppekavad:

HARIDUSNÕUDETA

 • Pottsepp-sell (1 a)

PÕHIKOOLI  LÕPETAJALE  (KUTSEÕPE)

 • Maaler (1 a)
 • Plaatija (0,5 a)

 

Kutseeriharidusõppe ehk 5. taseme kutseõppe õppekavad:

KESKHARIDUSE BAASIL

 • Mehhatroonik (2 a)
 • Puittoodete tehnoloog (2 a)
 • Ärikorralduse spetsialist (2 a)

 

Jätkuõppekavad, millele õppima asumise eelduseks on KESKHARIDUS ja eelnev töökogemus või 4. taseme kutsekvalifikatsioon antud erialal

 • Mehhatroonik-tehnik (0,5 a) 
 • Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog (1 a)
 • Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (0,5 a)
 • Väikeettevõtte turundusspetsialist (1 a)

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem – vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Töökohapõhine õpe toimub eelkõige läbi praktika.

Töökohapõhiselt on võimalik õppida järgmistel õppekavadel:

 • Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitus 1 a)
 • Kokk (1 a)
 • Puhastusteenindaja-juhendaja (1 a)
 • Tisler (1 a)

Võrumaa KHK pakub edasiõppimise võimalusi ka hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele.

 • Köögiabiline (2 a)

Juba teist aastat toimub koolis mittestatsionaarne üldharidusõpe täiskasvanutele põhi- ja gümnaasiumi õppekavade järgi. Kui haridustee on mingil põhjusel jäänud pooleli, siis saab Võrumaa KHK-s omandada põhihariduse või üldkeskhariduse. Lisaks on võimalus paralleelselt omandada ka elukutse, õppides mittestatsionaarses õppevormis kutseõppe õppekavadel.

Distantsõpe on toonud ka kutseõppesse videoloengute osakaalu tõusu, mis võimaldab koolidel tulevikus teemasid ühiselt läbi viia.

Kooli õpilaskodud on värskelt renoveeritud ja hinnatasemelt väga soodsad.  Õpilaste jaoks on erinevad sportimisvõimalused kooli jõusaalis, Väimela tervisekeskuses ja staadionil, lisaks  valmib käesoleval aastal pallimängude plats korvpalli ja võrkpalli mängimiseks, betoonist lauatennise laud ja jalgrataste varjualune.

Esita sisseastumisavaldus infosüsteemis SAIS või kohapeal! Täiendav info vkhk.ee, tel. 785 0824.

Originaal artikkel ja video: https://haridus.postimees.ee/7266122/vorumaa-kutsehariduskeskus-hea-kool-kogu-eluks

Võrumaa Kutsehariduskeskus on Kagu-Eestis asuv kutsekool, mille motoks on HEA KOOL KOGU ELUKS. 100 aasta jooksul on kooliga liitunud erinevad õppeasutused – sõelale on jäänud huvitavad erialad, mida vajavad paljud ettevõtted.

Võrumaa Kutsehariduskeskusesse on oodatud kõik soovijad. Võimalus on valida erineva õppevormi ja eri mahu- ning kestvusega õppekavade vahel. Kui Sind paelub rohkem praktiline tegevus, siis tasub kindlasti mõelda õppimisele kutsekoolis.

Mõnikord on erialavaliku otsustamine raske, siis on võimalus tulla õppima kutsevaliku õppekavale. Õpe kestab 5 kuud ja selle jooksul on võimalus tutvuda kõikide Võrumaa KHK-s pakutavate erialadega.

Väga kiiresti muutuvas ühiskonnas on sageli vaja täiendada oma seniseid oskusi ja teadmisi või omanda hoopis uus eriala. Kutsekooli saavad tulla õppima ka need inimesed, kellel on varem omandatud kutse- või kõrgharidus.

Kutsekeskharidus on 4. taseme kutseõpe, kus lisaks erialale õpitakse veel üldaineid ja kooli lõpetades on õppijal omandatud lisaks erialale ka keskharidus. Kolmeaastase õppeaja jooksul  toimuvad teooria- ja praktilised tunnid koolis igal tööpäeval tunniplaani alusel, lisaks läbitakse praktika ettevõttes.

Kutsekeskharidusõppe õppekavad:

 • Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist
 • Keevitus- ja metallitööd on uus õppekava, kus saab spetsialiseeruda kas keevitajaks, koostelukksepaks või CNC metallilõikepingi operaatoriks.
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
 • Mehhatroonik 
 • Tisler
 • Toitlustusteenindus. Toiduvalmistamise ja teeninduse praktilised tunnid toimuvad uues, moodsa sisustusega õppeköögis ja -kohvikus.

Kutseõpe toimub enamasti mittestatsionaarses õppevormis, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Et ühildada õppimist ja tööelu, siis toimub õppetöö õppesessioonidena ühel nädalal kuus või ühel päeval nädalas. Võrumaa Kutsehariduskeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe vastavalt sellele, mis on enamikule õppegrupist sobivam.

Kutseõppe õppekavad:

HARIDUSNÕUDETA

 • Pottsepp-sell (1 a)

PÕHIKOOLI  LÕPETAJALE  (KUTSEÕPE)

 • Maaler (1 a)
 • Plaatija (0,5 a)

 

Kutseeriharidusõppe ehk 5. taseme kutseõppe õppekavad:

KESKHARIDUSE BAASIL

 • Mehhatroonik (2 a)
 • Puittoodete tehnoloog (2 a)
 • Ärikorralduse spetsialist (2 a)

 

Jätkuõppekavad, millele õppima asumise eelduseks on KESKHARIDUS ja eelnev töökogemus või 4. taseme kutsekvalifikatsioon antud erialal

 • Mehhatroonik-tehnik (0,5 a) 
 • Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog (1 a)
 • Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (0,5 a)
 • Väikeettevõtte turundusspetsialist (1 a)

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem – vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Töökohapõhine õpe toimub eelkõige läbi praktika.

Töökohapõhiselt on võimalik õppida järgmistel õppekavadel:

 • Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitus 1 a)
 • Kokk (1 a)
 • Puhastusteenindaja-juhendaja (1 a)
 • Tisler (1 a)

Võrumaa KHK pakub edasiõppimise võimalusi ka hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele.

 • Köögiabiline (2 a)

Juba teist aastat toimub koolis mittestatsionaarne üldharidusõpe täiskasvanutele põhi- ja gümnaasiumi õppekavade järgi. Kui haridustee on mingil põhjusel jäänud pooleli, siis saab Võrumaa KHK-s omandada põhihariduse või üldkeskhariduse. Lisaks on võimalus paralleelselt omandada ka elukutse, õppides mittestatsionaarses õppevormis kutseõppe õppekavadel.

Distantsõpe on toonud ka kutseõppesse videoloengute osakaalu tõusu, mis võimaldab koolidel tulevikus teemasid ühiselt läbi viia.

Kooli õpilaskodud on värskelt renoveeritud ja hinnatasemelt väga soodsad.  Õpilaste jaoks on erinevad sportimisvõimalused kooli jõusaalis, Väimela tervisekeskuses ja staadionil, lisaks  valmib käesoleval aastal pallimängude plats korvpalli ja võrkpalli mängimiseks, betoonist lauatennise laud ja jalgrataste varjualune.

Esita sisseastumisavaldus infosüsteemis SAIS või kohapeal! Täiendav info vkhk.ee, tel. 785 0824.