Uudised

Enesejuhitud õppimine on eluks vajalik oskus 04. jaanuar Kadri Võsu


Eilsel õpetajate koolitusel räägiti õpilaste märkamisest, tagasisidestamisest ja enesejuhitud õppest. 

Õppimine on koostöö ning eeldab mõlemapoolset motivatsiooni. Usaldusliku õhkkonna loomine aitab ka keeruliste probleemide lahendamisel rahulikuks jääda ning seeläbi kiirema lahenduseni jõuda. Juhtivõpetaja Viibeke tõi välja, et muuhulgas on oluline õpilase pingutusi tähele panna ja positiivset tagasisidet anda. „Ainult kriitika jagamine kahandab õpitahet märgatavalt,“ lisas ta. Paljud õpetajad nõustusid, et kiiremini jõuab tulemuseni siira, toetava suhtumise ja järjekindlusega.

Lisaks keskenduti koolitusel enesejuhitud õppel ja selle rakendamisel. Enesejuhitud õpe aitab õpilasel paremini teadmisi omandada ja ennast efektiivsemalt juhtida. Nii tekivad seosed kergemini ning info jääb paremini meelde. Selle saavutamiseks kasutatakse mitmeid võtteid, näiteks suurema ülesande alamosadeks jagamist ja struktureerimist ning ümbersõnastamist. Enesejuhitud õppimine arendab üldist suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, mis on elus edasiviivaks jõuks.

Koolitust viis läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur ja kliiniline psühholoog Õnne Uus. Täname koolitajat!

Eilsel õpetajate koolitusel räägiti õpilaste märkamisest, tagasisidestamisest ja enesejuhitud õppest. 

Õppimine on koostöö ning eeldab mõlemapoolset motivatsiooni. Usaldusliku õhkkonna loomine aitab ka keeruliste probleemide lahendamisel rahulikuks jääda ning seeläbi kiirema lahenduseni jõuda. Juhtivõpetaja Viibeke tõi välja, et muuhulgas on oluline õpilase pingutusi tähele panna ja positiivset tagasisidet anda. „Ainult kriitika jagamine kahandab õpitahet märgatavalt,“ lisas ta. Paljud õpetajad nõustusid, et kiiremini jõuab tulemuseni siira, toetava suhtumise ja järjekindlusega.

Lisaks keskenduti koolitusel enesejuhitud õppel ja selle rakendamisel. Enesejuhitud õpe aitab õpilasel paremini teadmisi omandada ja ennast efektiivsemalt juhtida. Nii tekivad seosed kergemini ning info jääb paremini meelde. Selle saavutamiseks kasutatakse mitmeid võtteid, näiteks suurema ülesande alamosadeks jagamist ja struktureerimist ning ümbersõnastamist. Enesejuhitud õppimine arendab üldist suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, mis on elus edasiviivaks jõuks.

Koolitust viis läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur ja kliiniline psühholoog Õnne Uus. Täname koolitajat!