Uudised

Eesti, Läti ja Leedu Nordplus Adult projektikohtumine 28. mai jaan.stein

6. – 10. maini toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuses Nordplus Adult projektikohtumine, millest võtsid osa Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikumi ja Ernestas Galvanauskase nimelise Klaipeda Kutsehariduskeskuse esindajad.


Projekti partnerid tutvusid meie kooliga – erialadega tasemeõppes, täiskasvanute koolituse ning projektidega ja osalesid ka ise õpitoas. Jagati kogemusi ning koostati täiskasvanute koolituse e-raamatut. Külastati Töötukassa Võrumaa osakonda, et saada põhjalik ülevaade töötutele suunatud teenustest ja meetmetest ning koostööst tööandjatega. Euroopa Päeval oldi koos Võrus ning tutvustati Võrumaa Kutsehariduskeskust ning Euroopa Liidu projekte. Koos viidi läbi vahva keelemäng, kus osalejatel oli vaja ära tunda, millises võõrkeeles on lause ning see ära tõlkida.

Euroopa päeval toimus ka Uma Meki kevadlaat ning näha ning maitsta sai mõndagi põnevat meie kohalikest toitudest.

Tutvuti kohaliku kunsti ja kultuuriga Avatud Ateljees ning käidi Eesti Rahva Muuseumis. Vahetult saadi osa ka meie ainulaadsest suitsusaunakultuurist. Lisaks matkati Meenikunno rabas ning seal toimus meeskondadele digimäng, kus nutirakenduse abil otsiti üles väikesed ülesanded, mida siis koos lahendati.

Täname projekti meeskonda ja kõiki osalejaid!

Projekti partnerid tutvusid meie kooliga – erialadega tasemeõppes, täiskasvanute koolituse ning projektidega ja osalesid ka ise õpitoas. Jagati kogemusi ning koostati täiskasvanute koolituse e-raamatut. Külastati Töötukassa Võrumaa osakonda, et saada põhjalik ülevaade töötutele suunatud teenustest ja meetmetest ning koostööst tööandjatega. Euroopa Päeval oldi koos Võrus ning tutvustati Võrumaa Kutsehariduskeskust ning Euroopa Liidu projekte. Koos viidi läbi vahva keelemäng, kus osalejatel oli vaja ära tunda, millises võõrkeeles on lause ning see ära tõlkida.

Euroopa päeval toimus ka Uma Meki kevadlaat ning näha ning maitsta sai mõndagi põnevat meie kohalikest toitudest.


Tutvuti kohaliku kunsti ja kultuuriga Avatud Ateljees ning käidi Eesti Rahva Muuseumis. Vahetult saadi osa ka meie ainulaadsest suitsusaunakultuurist. Lisaks matkati Meenikunno rabas ning seal toimus meeskondadele digimäng, kus nutirakenduse abil otsiti üles väikesed ülesanded, mida siis koos lahendati.

Täname projekti meeskonda ja kõiki osalejaid!