Uudised

EELTEADE: puuvilja-ja marjaaia rent 20. juuni Elis Luik


Pärna tee 3 kinnisasjal asuva puuvilja- ja marjaaia rentimine


Haridus- ja Teadusministeerium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutavad soovivad anda tasu eest kasutamiseks korduval avalikul kirjalikul enampakkumisel Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 3 kinnistu puuvilja- ja marjaaia osa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5363450, katastritunnus 91801:001:0386, 12473 m 2 , sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67606, kasutusala pindala 0,7 ha), alghinnaga 120 eurot aastatasuna ning tagatisraha 30 eurot. Kinnisasi antakse rendile viieks aastaks. Kasutamiseks antav 0,7 ha suurune ala Pärna tee 3 kinnisasjal on märgitud lisatud asendiplaanil (Lisa 1).
Rentniku kohustuseks jääb muuhulgas (tutvu ka rendilepingu projektiga, Lisa 4):

  • 1. rendile antava ala niitmine vähemalt 3 korda aastas ja korras hoidmine;
  • 2. puude ja põõsaste võrakujundus- ja hooldustööde tegemine regulaarselt;
  • 3. objekti kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil, majandusliku otstarbe säilitamine, objekti korrapärane ja heaperemehelikult majandamine.

Pärna tee 3 jääb tiheasustusalale ning arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väimela mõisaansambli hoonetele ja pargile kehtestatud muinsuskaitse kaitsevööndisse.
Kirjalik enampakkumine korraldatakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 26.04.2022 käskkirjale nr 1.1 3/22/58 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“ (Lisa 2) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 09.06.2022 käskkirjale nr 1.1 3/22/96 „Riigivara kasutamiseks andmise enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja korduva enampakkumise korraldamine
(Lisa 3).
Kirjaliku enampakkumise viib läbi komisjon, kes määrab enampakkumise toimumise aja. Enampakkumisest teavitatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise esitamise tähtpäeva väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti avaldatakse teade ja enampakkumise detailne info Võrumaa Kutsehariduskeskuse kodulehel.


Täpsemat infot enampakkumise toimumise aja ja kasutamiseks antava kinnisasja kohta saab Võrumaa Kutsehariduskeskuse haldusjuhi Aare Mällo käest (e-post: aare.mallo@vkhk.ee; telefon 5189560).

------

Lisa 1.

Lisa 2.

Lisa 3.

Lisa 4.

 

 

Pärna tee 3 kinnisasjal asuva puuvilja- ja marjaaia rentimine


Haridus- ja Teadusministeerium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutavad soovivad anda tasu eest kasutamiseks korduval avalikul kirjalikul enampakkumisel Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 3 kinnistu puuvilja- ja marjaaia osa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5363450, katastritunnus 91801:001:0386, 12473 m 2 , sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67606, kasutusala pindala 0,7 ha), alghinnaga 120 eurot aastatasuna ning tagatisraha 30 eurot. Kinnisasi antakse rendile viieks aastaks. Kasutamiseks antav 0,7 ha suurune ala Pärna tee 3 kinnisasjal on märgitud lisatud asendiplaanil (Lisa 1).
Rentniku kohustuseks jääb muuhulgas (tutvu ka rendilepingu projektiga, Lisa 4):

  • 1. rendile antava ala niitmine vähemalt 3 korda aastas ja korras hoidmine;
  • 2. puude ja põõsaste võrakujundus- ja hooldustööde tegemine regulaarselt;
  • 3. objekti kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil, majandusliku otstarbe säilitamine, objekti korrapärane ja heaperemehelikult majandamine.

Pärna tee 3 jääb tiheasustusalale ning arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väimela mõisaansambli hoonetele ja pargile kehtestatud muinsuskaitse kaitsevööndisse.
Kirjalik enampakkumine korraldatakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 26.04.2022 käskkirjale nr 1.1 3/22/58 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“ (Lisa 2) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 09.06.2022 käskkirjale nr 1.1 3/22/96 „Riigivara kasutamiseks andmise enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja korduva enampakkumise korraldamine
(Lisa 3).
Kirjaliku enampakkumise viib läbi komisjon, kes määrab enampakkumise toimumise aja. Enampakkumisest teavitatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise esitamise tähtpäeva väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti avaldatakse teade ja enampakkumise detailne info Võrumaa Kutsehariduskeskuse kodulehel.


Täpsemat infot enampakkumise toimumise aja ja kasutamiseks antava kinnisasja kohta saab Võrumaa Kutsehariduskeskuse haldusjuhi Aare Mällo käest (e-post: aare.mallo@vkhk.ee; telefon 5189560).

------

Lisa 1.

Lisa 2.

Lisa 3.

Lisa 4.