Uudised

Eelkutsevaliku programm Võru valla koolide 8.klassidele 25. mai Elis Luik


20. mail kutsusime Võrumaa Kutsehariduskeskusesse eelkutsevaliku programmi raames Võru valla põhikoolide 8. klasside õpilased. Kokku tuli 80 õpilast neljast erinevast koolist. Programmi eesmärk on kasvatada põhikoolilõpetajate teadlikkust piirkonnas õpetatavatest kutseerialadest. Programm koosnes kahest osast. Esimesel päeval toimus sissejuhatav loeng, kus direktor Eveli Kuklane tutvustas siinseid õppimisvõimalusi ja VKHK õpilased jagasid oma kogemusi. Loengule järgnes ringkäik VKHK õppebaasis, mille käigus tutvustati nii õppehooneid, kompetentsikeskust kui ka õpilaskodusid.

24. mail toimunud programmi II osa oli aga märksa praktilisem: iga õpilane sai valida omale sobiva töötoa. Töötoad toimusid ehituse, mehhatroonika, puidu, metalli, IT ja toitlustuse valdkonnas. Töötubade käigus said õpilased esmase praktilise kogemuse erinevatelt valdkondadelt.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklase sõnul on kõige nõrgemas positsioonis need õpilased, kes peale põhikooli või gümnaasiumi edasi õppima ei lähe. Statistikaameti andmetel on selliseid õpilasi tervelt 10% lõpetanutest. Seega antud programmi näol oli tegu pilootprojektiga, millega soovime kindlasti jätkata ka sügisel.

20. mail kutsusime Võrumaa Kutsehariduskeskusesse eelkutsevaliku programmi raames Võru valla põhikoolide 8. klasside õpilased. Kokku tuli 80 õpilast neljast erinevast koolist. Programmi eesmärk on kasvatada põhikoolilõpetajate teadlikkust piirkonnas õpetatavatest kutseerialadest. Programm koosnes kahest osast. Esimesel päeval toimus sissejuhatav loeng, kus direktor Eveli Kuklane tutvustas siinseid õppimisvõimalusi ja VKHK õpilased jagasid oma kogemusi. Loengule järgnes ringkäik VKHK õppebaasis, mille käigus tutvustati nii õppehooneid, kompetentsikeskust kui ka õpilaskodusid.

24. mail toimunud programmi II osa oli aga märksa praktilisem: iga õpilane sai valida omale sobiva töötoa. Töötoad toimusid ehituse, mehhatroonika, puidu, metalli, IT ja toitlustuse valdkonnas. Töötubade käigus said õpilased esmase praktilise kogemuse erinevatelt valdkondadelt.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklase sõnul on kõige nõrgemas positsioonis need õpilased, kes peale põhikooli või gümnaasiumi edasi õppima ei lähe. Statistikaameti andmetel on selliseid õpilasi tervelt 10% lõpetanutest. Seega antud programmi näol oli tegu pilootprojektiga, millega soovime kindlasti jätkata ka sügisel.