Uudised

18. maist taastub VKHK-s järk-järgult tavapärane töörütm 02. aprill jaan.stein


Lugupeetud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!

 1.  Koolis jätkub e-õpe semestri lõpuni.
 2.  Praktiline õpe taastub 18. maist, kuid üksnes väikestes rühmades ja vältimatu vajaduse korral.
 3.  Kui virtuaalselt toimuva õppetööga ei ole õpilasel võimalik tulemuseni jõuda, korraldatakse auditoorne töö (üldjuhul praktikumide).
 4.  Auditoorse töö planeerimisel arvestatakse, et:
 • viirushaiguse nähtudega inimesed ei osale õppetööl, vaid nendega tuleb mooduli läbimine individuaalselt kokku leppida;
 • ruumis tohib olla korraga kuni 10 inimest;
 • kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele[1] õppijatele ja õpetajatele soovituslik, VKHK tagab maskide olemasolu;
 • riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimiseks vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja läbiviivatele töötajatele, kummikindad seda vajavatele töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid eksamiruumis) tagab eksami korraldaja (SA Innove või kutseõpet korraldav õppeasutus);
 • eksamiruumide ja selle läbiviimiseks vajalike teiste ruumide turvalisuse ja ohutuse tagab kool;
 • õppetöö korraldaja peab tagama desovahendi kasutamise võimaluse ja õhutama võimaluse korral ruume;
 • õppetöö oleks korraldatud ajaliselt võimalikult kompaktselt, et piirata Eestisisest liikumisvajadust;
 • õpilased ei koguneks koridoridesse ja neil oleks võimalik hoida kahemeetrist vahet;
 • teave, millistes ainetes, millal ja kus toimub auditoorne töö saadame osalejatele piisava etteteatamisajaga.

5.  Kooli raamatukogu igapäevastele lugejatele suletud. Raamatukogust raamatute laenutamine toimub ettetellimisel ja tellitud raamatud väljastatakse kindlast asukohast ning tellijate raamatukogu ruumides liikumine on piiratud. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub üldjuhul kontaktivabalt koolis korraldatud viisil.

6.  Õpilastel on võimalus taastada leping õpilaskülas ainult äärmisel vajadusel. Selleks tuleb neil võtta ühendust õpilasküla majavanemaga.

 

[1] Riskirühma kuuluvad:

 • õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus;
 • vanemaealised 65+ vanusgrupis.

Lugupeetud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!

 1.  Koolis jätkub e-õpe semestri lõpuni.
 2.  Praktiline õpe taastub 18. maist, kuid üksnes väikestes rühmades ja vältimatu vajaduse korral.
 3.  Kui virtuaalselt toimuva õppetööga ei ole õpilasel võimalik tulemuseni jõuda, korraldatakse auditoorne töö (üldjuhul praktikumide).
 4.  Auditoorse töö planeerimisel arvestatakse, et:
 • viirushaiguse nähtudega inimesed ei osale õppetööl, vaid nendega tuleb mooduli läbimine individuaalselt kokku leppida;
 • ruumis tohib olla korraga kuni 10 inimest;
 • kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele[1] õppijatele ja õpetajatele soovituslik, VKHK tagab maskide olemasolu;
 • riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimiseks vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja läbiviivatele töötajatele, kummikindad seda vajavatele töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid eksamiruumis) tagab eksami korraldaja (SA Innove või kutseõpet korraldav õppeasutus);
 • eksamiruumide ja selle läbiviimiseks vajalike teiste ruumide turvalisuse ja ohutuse tagab kool;
 • õppetöö korraldaja peab tagama desovahendi kasutamise võimaluse ja õhutama võimaluse korral ruume;
 • õppetöö oleks korraldatud ajaliselt võimalikult kompaktselt, et piirata Eestisisest liikumisvajadust;
 • õpilased ei koguneks koridoridesse ja neil oleks võimalik hoida kahemeetrist vahet;
 • teave, millistes ainetes, millal ja kus toimub auditoorne töö saadame osalejatele piisava etteteatamisajaga.

5.  Kooli raamatukogu igapäevastele lugejatele suletud. Raamatukogust raamatute laenutamine toimub ettetellimisel ja tellitud raamatud väljastatakse kindlast asukohast ning tellijate raamatukogu ruumides liikumine on piiratud. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub üldjuhul kontaktivabalt koolis korraldatud viisil.

6.  Õpilastel on võimalus taastada leping õpilaskülas ainult äärmisel vajadusel. Selleks tuleb neil võtta ühendust õpilasküla majavanemaga.

 

[1] Riskirühma kuuluvad:

 • õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus;
 • vanemaealised 65+ vanusgrupis.