Üldharidus

Üldharidus

1. septembrist 2020 saavad täiskasvanud omandada põhi- ja gümnaasiumihariduse Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses. 


Õppetöö toimub üldhariduse põhi- ja gümnaasiumi õppekava alusel. Lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Kui sul on aga soov omandada ametit, siis on ka see võimalus.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses on elukestvat õppimist toetav kool. Võrumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud, atraktiivset, kaasavat ning paindlikku õpet võimaldav, arengut toetav parim hariduskeskus Eestis

Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat asjalikku ja toetavat õhkkonda ning õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust. Üle poole kooli õpilaskonnast moodustavad täiskasvanud õppijad, kes enamasti õpivad töö ja pereelu kõrvalt.

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks Võrumaa Kutsehariduskeskuse üldhariduse õppetoolis.

Sul on võimalik:

 • jätkata haridusteed kui oled vähemalt 17. aastane,
 • omandada põhi- või keskharidus,
 • kui soovid, siis omandada  lisaks ka elukutse,
 • õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppides põhikooliastmes 2 päeval nädalas,
  • õppides gümnaasiumiastmes 3 päeval nädalas,
 • arendada iseseisva õppimise oskust,
 • õppida kaasaegses õppekeskkonnas professionaalsete ja sõbralike pedagoogide toel ja juhendamisel.

Tutvu Võrumaa Kutsehariduskeskuse mittestatsionaarse üldharidusõppe põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavaga

Õppetöö toimub üldhariduse põhi- ja gümnaasiumi õppekava alusel. Lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Kui sul on aga soov omandada ametit, siis on ka see võimalus.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses on elukestvat õppimist toetav kool. Võrumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud, atraktiivset, kaasavat ning paindlikku õpet võimaldav, arengut toetav parim hariduskeskus Eestis

Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat asjalikku ja toetavat õhkkonda ning õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust. Üle poole kooli õpilaskonnast moodustavad täiskasvanud õppijad, kes enamasti õpivad töö ja pereelu kõrvalt.

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks Võrumaa Kutsehariduskeskuse üldhariduse õppetoolis.

Sul on võimalik:

 • jätkata haridusteed kui oled vähemalt 17. aastane,
 • omandada põhi- või keskharidus,
 • kui soovid, siis omandada  lisaks ka elukutse,
 • õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppides põhikooliastmes 2 päeval nädalas,
  • õppides gümnaasiumiastmes 3 päeval nädalas,
 • arendada iseseisva õppimise oskust,
 • õppida kaasaegses õppekeskkonnas professionaalsete ja sõbralike pedagoogide toel ja juhendamisel.

Tutvu Võrumaa Kutsehariduskeskuse mittestatsionaarse üldharidusõppe põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavaga