Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

Alates 15.03.2022 ei pea avalikus siseruumis toimuvatel tegevustel, sh koolitustel osalemiseks esitama immuniseerimistõendit.

Rohkem infot: 

https://kriis.ee/covidi-kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad.

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Bürootöötaja digioskused 22.04 - 20.06.2022,  78 tundi

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis 4.03 - 21.03.2022, 26 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks 28.05 - 16.06.2022, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  6.04- 20.04.2022, 39 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele 20.04 - 5.05.2022  26 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus 13.05 - 15.06.2022,  79 tundi

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias 12.05 - 27.05.2022,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias 11.02 - 25.02.2022, 26 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus algajatele 8.02 - 8.03.2022, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 24.01 - 13.04.2022, 78 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 12.04 - 22.4.2022, 39 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 3.05 - 31.05.2022, 39 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 11.05 - 26.05.2022, 52 tundi

Tabelarvutus algajatele 2.02 - 17.02.2022, 26 tundi

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

Alates 15.03.2022 ei pea avalikus siseruumis toimuvatel tegevustel, sh koolitustel osalemiseks esitama immuniseerimistõendit.

Rohkem infot: 

https://kriis.ee/covidi-kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad.

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Bürootöötaja digioskused 22.04 - 20.06.2022,  78 tundi

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis 4.03 - 21.03.2022, 26 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks 28.05 - 16.06.2022, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  6.04- 20.04.2022, 39 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele 20.04 - 5.05.2022  26 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus 13.05 - 15.06.2022,  79 tundi

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias 12.05 - 27.05.2022,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias 11.02 - 25.02.2022, 26 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus algajatele 8.02 - 8.03.2022, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 24.01 - 13.04.2022, 78 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 12.04 - 22.4.2022, 39 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 3.05 - 31.05.2022, 39 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 11.05 - 26.05.2022, 52 tundi

Tabelarvutus algajatele 2.02 - 17.02.2022, 26 tundi