Riigieksamid


Gümnaasiumi riigieksamite ajad 2021/2022. õppeaastal

Eesti keel (kirjalik)

25.aprill 2022 

Inglise keel (kirjalik)

3. mail 2022

Inglise keel (suuline)

4. - 5.  mail 2022

Matemaatika (kirjalik)

20. mai 2022, kell 10.00 (ruum P305, P307)

Koolieksam: Ühiskonnaõpetus 26. mail, kell 10.00 (ruum P404)

Sellel õppeaastal on gümnaasiumi lõpetamise tingimusena kohustuslik ka praktilise või uurimistöö sooritamine ja valitud aines koolieksami sooritamine.

Riigieksamite sooritamiseks tuleb registreeruda hiljemalt  20. jaanuariks  Eksamite Infosüsteemis (EIS). EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppivatel õpilastel.

Õpilastel, kellel pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad küsida keskkonda sisenemiseks parooli ruumist P122.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.

 

Põhikooli lõpueksamite ajad 2021/2022. õppeaastal

Eesti keel (kirjalik)

30. mail 2022, kell 10.00 (ruum P305)

Matemaatika (kirjalik)

6. juuni 2022, kell 10.00 (ruum P305)

Ühiskonnaõpetus

14. juuni 2022, kell 10.00 (ruum P404)

Inglise keel (suuline) 14. juuni 2022, kell 10.00 (ruum P313)
Inglise keel (kirjalik) 14. juuni 2022, kell 13.00 (ruum P313)

Põhikooli lõpueksamitele registreerib õpilased kool.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad 2021/2022. õppeaastal

Sellel õppeaastal on gümnaasiumi lõpetamise tingimusena kohustuslik ka praktilise või uurimistöö sooritamine ja valitud aines koolieksami sooritamine.

Riigieksamite sooritamiseks tuleb registreeruda hiljemalt  20. jaanuariks  Eksamite Infosüsteemis (EIS). EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppivatel õpilastel.

Õpilastel, kellel pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad küsida keskkonda sisenemiseks parooli ruumist P122.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.

 

Põhikooli lõpueksamite ajad 2021/2022. õppeaastal

Eesti keel (kirjalik)

30. mail 2022, kell 10.00 (ruum P305)

Matemaatika (kirjalik)

6. juuni 2022, kell 10.00 (ruum P305)

Ühiskonnaõpetus

14. juuni 2022, kell 10.00 (ruum P404)

Inglise keel (suuline) 14. juuni 2022, kell 10.00 (ruum P313)
Inglise keel (kirjalik) 14. juuni 2022, kell 13.00 (ruum P313)

Põhikooli lõpueksamitele registreerib õpilased kool.

Eesti keel (kirjalik)

25.aprill 2022 

Inglise keel (kirjalik)

3. mail 2022

Inglise keel (suuline)

4. - 5.  mail 2022

Matemaatika (kirjalik)

20. mai 2022, kell 10.00 (ruum P305, P307)

Koolieksam: Ühiskonnaõpetus 26. mail, kell 10.00 (ruum P404)