Meist

Koostöö ja projektid


Erasmus+ Akrediteering „2023-1-EE01-KA121-VET-000125287“

Akrediteeringu periood: 01.02.2023 – 31.12.2027
 
Kontakt:
Artur Eliste
projektijuht
e-mail: artur.eliste@ewers.ee
tel: +372 78 50 821

 

Lõppenud projektid leiate arhiivist.


Erasmus+ Akrediteering ?2023-1-EE01-KA121-VET-000125287?

Akrediteeringu periood: 01.02.2023 ? 31.12.2027
 
Kontakt:
Artur Eliste
projektijuht
e-mail: artur.eliste@ewers.ee
tel: +372 78 50 821

 

Lõppenud projektid leiate arhiivist.

Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine

Projekti periood: 
01.01.2024-30.08.2026

Maksumus: 
Kogumaksumus 5 082 444,90 eurot, abikõlbulik eelarve 4 681 381,89 eurot sh toetus 2 999 999,17 eurot ja omafinantseering 1 681 382,72 eurot.

Projekti eesmärk: 
Kagu-Eesti regiooni ettevõtluskeskkonna areng, mis toob kaasa regiooni sotsiaalmajandusliku konkurentsivõime kasvu ning soodustab kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist. Projekti eesmärgi saavutamiseks kutsutakse ellu Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteem. Loodava võrgustiku raames luuakse Kagu-Eesti Inkubatsioonikeskus ning arendatakse innovatsioonikogukondi.

Rohkem infot projektist: https://tsenter.ee/projekt-kagu-eesti-ettevotluse-okosusteemi-arendamine/

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.