Studies

Kursusejuhendajad ja tugiisikud


Igale õpperühmale on koolis kinnitatud kursusejuhendaja või tugiisik, kes on õpilase esmane toetaja, nõustaja ja abistaja.  Kursusejuhendaja või tugiisik  jälgib õpilaste õppetööst osavõttu ja õppetulemusi ning  probleemide tekkides abistab õpilasi nende lahendamisel ja  hoiab  vajadusel kontakti vanematega.   

Kursusejuhendajad ja tugiisikud  2021/2022 õ.-a.

 

Õppekavarühm – Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

IT süsteemide nooremspetsialist 1. kursus (ITSp-21)

 • Indrek Saar (indrek.saar@vkhk.ee, 785 0811)

IT süsteemide nooremspetsialist 2. kursus (ITSp-20)

 • Ene Väär (ene.vaar@vkhk.ee,785 0825)

IT süsteemide nooremspetsialist 3. kursus (ITSp-19)

 • Irina Porohnja (irina.porohnja@vkhk.ee, 785 0811)

 

Õppekavarühm –  Ehitus ja tsiviilrajatised

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 1. kursus (KBp-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 2. kursus (KBp-20)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 3. kursus (KBp-19)

 • Külli Kukk (kylli.kukk@vkhk.ee, 782 8644)

Maaler (M-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Plaatija (P-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Pottsepp-sell (PS-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

 

Õppekavarühm – Elektroonika ja automaatika

Mehhatroonik 1. kursus (MHp-21)

 • Külli Kukk (kylli.kukk@vkhk.ee, 782 8644)

Mehhatroonik 2. kursus (MHp-20)

 • Marge Mürk (marge.myrk@vkhk.ee, 782 8640)

Mehhatroonik 3. kursus (MHp-19)

 • Aare Pedras (aare.pedras@vkhk.ee, 782 8640)                 

Mehhatroonik 1. kursus (MH-21)

 • Viktor Dremljuga (viktor.dremljuga@vkhk.ee, 782 8640)

Mehhatroonik 2. kursus (MH-20)

 • Viktor Dremljuga (viktor.dremljuga@vkhk.ee, 782 8640)

 

Õppekavarühm –  Juhtimine ja haldus

Ärikorralduse spetsialist  1. kursus (ÄKS-21)

 • Mehis Adamson (mehis.adamson@vkhk.ee, 785 0836)

Ärikorralduse spetsialist  2. kursus (ÄKS-20)

 • Kaili Leino (kaili.leino@vkhk.ee, 785 0836)

 

Õppekavarühm – Koduteenindus, majutamine ja toitlustamine ning reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Toitlustusteenindus 1. kursus (TTp-21)

 • Renate Hirschon (renate.hirschon@vkhk.ee)

Majutusteenindus 2. kursus (Mp-20)

 • Viibeke Turba (viibeke.turba@vkhk.ee, 785 0822)

Toitlustusteenindus 3. kursus (TTp-19)

 • Viibeke Turba (viibeke.turba@vkhk.ee, 785 0822)

Majutuskorraldus (PRÕM) (MK-20)

 • Viibeke Turba (viibeke.turba@vkhk.ee, 785 0822)

Kokk (PRÕM) (KK-21)

 • Renate Hirschon (renate.hirschon@vkhk.ee)

Puhastusteenindaja juhendaja (PRÕM) (PTJ-21)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Köögiabiline 1. kursus (KA-21)

 • Reet Lohuväli (reet.lohuvali@vkhk.ee, 524 3088)

Köögiabiline 2. kursus (KA-20)

 • Vally Koorits (vally.koorits@vkhk.ee, 524 3088)

 

Õppekavarühm –  Materjalide töötlemine ( klaas, paber, plast ja puit)

Tisler 1. kursus (Tp-21)

 • Külli Kukk (kylli.kukk@vkhk.ee, 782 8644)

Tisler 2. kursus (Tp-20)

 • Arvi Lokk (arvi.lokk@vkhk.ee, 782 8641)

Tisler 3. kursus (Tp-19)

 • Ülle Sillamäe (ylle.sillamae@vkhk.ee, 782 8644)

Puittoodete tehnoloog  1. kursus (PTT-21)

 • Lauri Tasso (lauri.tasso@vkhk.ee, 782 8644)

Puittoodete tehnoloog  2. kursus (PTT-20)

 • Arvi Lokk (arvi.lokk@vkhk.ee, 782 8644)

 

Õppekavarühm – Mehaanika ja metallitöö

Keevitus ja metallitööd  1. kursus (KMp-21)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Metallilõikepinkidel töötaja  2. kursus (MTp-20)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Metallilõikepinkidel töötaja  3. kursus (MTp-19)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog jätkuõpe (MTTj-21)

 • Jüri Post (jyri.post@vkhk.ee, 782 8640)

 Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitus) (K-21)

 • Aivar Kalnapenkis (aivar.kalnapenkis@vkhk.ee, 782 8640)

 

Üldharidus

8.-9. klass

 • Ene Laane (ene.laane@vkhk.ee, 785 0822)         

10. klass

 • Rait Laatsit (rait.laatsit@vkhk.ee, 785 0822)

11. klass

 • Marge Mürk (marge.myrk@vkhk.ee, 785 0822)

12. klass

Igale õpperühmale on koolis kinnitatud kursusejuhendaja või tugiisik, kes on õpilase esmane toetaja, nõustaja ja abistaja.  Kursusejuhendaja või tugiisik  jälgib õpilaste õppetööst osavõttu ja õppetulemusi ning  probleemide tekkides abistab õpilasi nende lahendamisel ja  hoiab  vajadusel kontakti vanematega.   

Kursusejuhendajad ja tugiisikud  2021/2022 õ.-a.

 

Õppekavarühm – Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

IT süsteemide nooremspetsialist 1. kursus (ITSp-21)

 • Indrek Saar (indrek.saar@vkhk.ee, 785 0811)

IT süsteemide nooremspetsialist 2. kursus (ITSp-20)

 • Ene Väär (ene.vaar@vkhk.ee,785 0825)

IT süsteemide nooremspetsialist 3. kursus (ITSp-19)

 • Irina Porohnja (irina.porohnja@vkhk.ee, 785 0811)

 

Õppekavarühm –  Ehitus ja tsiviilrajatised

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 1. kursus (KBp-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 2. kursus (KBp-20)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 3. kursus (KBp-19)

 • Külli Kukk (kylli.kukk@vkhk.ee, 782 8644)

Maaler (M-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Plaatija (P-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

Pottsepp-sell (PS-21)

 • Merike Aruväli (merike.aruvali@vkhk.ee, 782 8644)

 

Õppekavarühm – Elektroonika ja automaatika

Mehhatroonik 1. kursus (MHp-21)

 • Külli Kukk (kylli.kukk@vkhk.ee, 782 8644)

Mehhatroonik 2. kursus (MHp-20)

 • Marge Mürk (marge.myrk@vkhk.ee, 782 8640)

Mehhatroonik 3. kursus (MHp-19)

 • Aare Pedras (aare.pedras@vkhk.ee, 782 8640)                 

Mehhatroonik 1. kursus (MH-21)

 • Viktor Dremljuga (viktor.dremljuga@vkhk.ee, 782 8640)

Mehhatroonik 2. kursus (MH-20)

 • Viktor Dremljuga (viktor.dremljuga@vkhk.ee, 782 8640)

 

Õppekavarühm –  Juhtimine ja haldus

Ärikorralduse spetsialist  1. kursus (ÄKS-21)

 • Mehis Adamson (mehis.adamson@vkhk.ee, 785 0836)

Ärikorralduse spetsialist  2. kursus (ÄKS-20)

 • Kaili Leino (kaili.leino@vkhk.ee, 785 0836)

 

Õppekavarühm – Koduteenindus, majutamine ja toitlustamine ning reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Toitlustusteenindus 1. kursus (TTp-21)

 • Renate Hirschon (renate.hirschon@vkhk.ee)

Majutusteenindus 2. kursus (Mp-20)

 • Viibeke Turba (viibeke.turba@vkhk.ee, 785 0822)

Toitlustusteenindus 3. kursus (TTp-19)

 • Viibeke Turba (viibeke.turba@vkhk.ee, 785 0822)

Majutuskorraldus (PRÕM) (MK-20)

 • Viibeke Turba (viibeke.turba@vkhk.ee, 785 0822)

Kokk (PRÕM) (KK-21)

 • Renate Hirschon (renate.hirschon@vkhk.ee)

Puhastusteenindaja juhendaja (PRÕM) (PTJ-21)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Köögiabiline 1. kursus (KA-21)

 • Reet Lohuväli (reet.lohuvali@vkhk.ee, 524 3088)

Köögiabiline 2. kursus (KA-20)

 • Vally Koorits (vally.koorits@vkhk.ee, 524 3088)

 

Õppekavarühm –  Materjalide töötlemine ( klaas, paber, plast ja puit)

Tisler 1. kursus (Tp-21)

 • Külli Kukk (kylli.kukk@vkhk.ee, 782 8644)

Tisler 2. kursus (Tp-20)

 • Arvi Lokk (arvi.lokk@vkhk.ee, 782 8641)

Tisler 3. kursus (Tp-19)

 • Ülle Sillamäe (ylle.sillamae@vkhk.ee, 782 8644)

Puittoodete tehnoloog  1. kursus (PTT-21)

 • Lauri Tasso (lauri.tasso@vkhk.ee, 782 8644)

Puittoodete tehnoloog  2. kursus (PTT-20)

 • Arvi Lokk (arvi.lokk@vkhk.ee, 782 8644)

 

Õppekavarühm – Mehaanika ja metallitöö

Keevitus ja metallitööd  1. kursus (KMp-21)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Metallilõikepinkidel töötaja  2. kursus (MTp-20)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Metallilõikepinkidel töötaja  3. kursus (MTp-19)

 • Kai Rehe (kai.rehe@vkhk.ee,782 8644)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog jätkuõpe (MTTj-21)

 • Jüri Post (jyri.post@vkhk.ee, 782 8640)

 Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitus) (K-21)

 • Aivar Kalnapenkis (aivar.kalnapenkis@vkhk.ee, 782 8640)

 

Üldharidus

8.-9. klass

 • Ene Laane (ene.laane@vkhk.ee, 785 0822)         

10. klass

 • Rait Laatsit (rait.laatsit@vkhk.ee, 785 0822)

11. klass

 • Marge Mürk (marge.myrk@vkhk.ee, 785 0822)

12. klass