News

Satžeerimine Soomes 22. February

Minul, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetajal Andrus Luts, oli hea võimalus ERASMUS+ projekti raames käia stažeerimas 28.01.18 – 4.02.18 Omnia koolituskeskuses Espoos Soomes.


Stažeerimise eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas toimub praktika hindamine ning milline roll on nii koolipoolsetel kui ettevõttepoolsetel juhendajatel praktika käigus. Kuidas toimub tootearenduse õpe ja e-õppe kasutamine õppetöös.

Saabusin Soome presidendi valimiste päeval.  Nädala keskel sadas päevaga, ööbimiskohas  Omnia Finnsis, maha 37 cm lund. Neljapäeval andis president ametivande ja reedel sündis nende perre pisipoeg.

Põgusalt sai tutvutud õpetatavate erialadega nagu maastikukujundus, metalli ehistöö, riiete valmistamine, paatide valmistamine ning põhjalikumalt mööbli valmistamisega.

Ettevõtte praktika on üles ehitatud lähtuvalt vastavast erialast. Näiteks maastikukujunduses on selleks konkreetne töö, misläbi saab õppuri oskusi antud valdkonnas konkreetselt hinnata. Praktikat hinnatakse koostöös ettevõtte- ja koolipoolsete juhendajatega  ning vajadusel arvestatakse isegi õppuri enesehinnanguga.

Stažeerimise perioodil toimusid koolis puiduvaldkonna kutsevõitluste poolfinaalid, kus osales piirkonnast 7 võistlejat. Samaaegselt toimusid võistlused veel kolmes kohas Soomes. Osalejad valmistasid  6 tunniga maitseainete riiuli oma kaasavõetud toorikutest. Joonised anti kätte esmakordselt alles võistluste alguses. Oma töö jõudsid etteantud ajaga valmis kolm võistlejat, sh üks Eestist pärit esimese kursuse poiss. Edasi pääsesid 2 parimat ja finaal on mai keskel Tamperes.

Stažeerimise eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas toimub praktika hindamine ning milline roll on nii koolipoolsetel kui ettevõttepoolsetel juhendajatel praktika käigus. Kuidas toimub tootearenduse õpe ja e-õppe kasutamine õppetöös.

Saabusin Soome presidendi valimiste päeval.  Nädala keskel sadas päevaga, ööbimiskohas  Omnia Finnsis, maha 37 cm lund. Neljapäeval andis president ametivande ja reedel sündis nende perre pisipoeg.

Põgusalt sai tutvutud õpetatavate erialadega nagu maastikukujundus, metalli ehistöö, riiete valmistamine, paatide valmistamine ning põhjalikumalt mööbli valmistamisega.

Ettevõtte praktika on üles ehitatud lähtuvalt vastavast erialast. Näiteks maastikukujunduses on selleks konkreetne töö, misläbi saab õppuri oskusi antud valdkonnas konkreetselt hinnata. Praktikat hinnatakse koostöös ettevõtte- ja koolipoolsete juhendajatega  ning vajadusel arvestatakse isegi õppuri enesehinnanguga.


Stažeerimise perioodil toimusid koolis puiduvaldkonna kutsevõitluste poolfinaalid, kus osales piirkonnast 7 võistlejat. Samaaegselt toimusid võistlused veel kolmes kohas Soomes. Osalejad valmistasid  6 tunniga maitseainete riiuli oma kaasavõetud toorikutest. Joonised anti kätte esmakordselt alles võistluste alguses. Oma töö jõudsid etteantud ajaga valmis kolm võistlejat, sh üks Eestist pärit esimese kursuse poiss. Edasi pääsesid 2 parimat ja finaal on mai keskel Tamperes.