News

Puidu valdkonna kutseõpetaja Arvi Lokk stažeeris Erasmus+ projekti raames Sedu koolituskeskuses 17. November

Viibisin 5.11.17 – 12.11.17 stažeerimas ERASMUS+ projekti raames Sedu koolituskeskuses.


Stažeerimise eesmärgiks oli selgitada välja, milline roll on nii koolipoolsetel kui ettevõttepoolsetel juhendajatel praktika käigus. Sain teadmisi, kuidas toimub Soomes töökohapõhine õpe ja sain kogemusi puittoodete praktiliste tööde ettevalmistamiseks ja  läbiviimiseks. Suhtlesin kolleegidega soome keeles. Nädala jooksul omandatud uued kogemused ja teadmised aitavad kaasa elukestva õppe võtmepädevuste omandamise edasi andmist. Kogemusi vahetasime Kurikka ametikooli puidu-, maalri- ja ehituspuusepa eriala osakonnaga õpetajatega, õppetööd puudutavates küsimustes ja praktika korraldamises.

Viibisin ka Ähtäri ametikooli puiduosakonna praktilise tööde tunnis ja AutoCAD joonestamise loengus nägin, kuidas nende tund on ülesehitatud ja korraldatud.  Soomes on suunatud fookus rohkem loovusele ja eneseleidmisele ning õpetaja oli mentori rollis. Eestis seevastu võetakse aluseks õpiväljund, mida soovitakse praktilise tööga saavutada.

Külastasin ettevõtte praktikal viibivaid ehituspuusepa ja maalri õppureid, mille käigus õppurid osalevad maja ehitamisel sõltuvalt erialast. Näiteks osalevad praktikandid alusvundamendi  ettevalmistusel, karkassi püstitamisel, seinte, soojustuse, akende ja uste ning katusekatete paigaldamisel, siseviimistlustöödel, elektritöödel, mööbli paigaldamisel jne kuni maja lõpliku valmimiseni.  Samuti külastasin ettevõtteid, kus ehituse eriala õpilased valmistasid suvilatesse saunu vastavalt kliendi soovile. Stažeerimise käigus sai tutvutud kohaliku ajaloo ja kultuuriga ning kohtutud samaaegselt Sedu ametikooli külastanud Jaapani ja Prantsusmaa kolleegidega.

 

Arvi Lokk

Stažeerimise eesmärgiks oli selgitada välja, milline roll on nii koolipoolsetel kui ettevõttepoolsetel juhendajatel praktika käigus. Sain teadmisi, kuidas toimub Soomes töökohapõhine õpe ja sain kogemusi puittoodete praktiliste tööde ettevalmistamiseks ja  läbiviimiseks. Suhtlesin kolleegidega soome keeles. Nädala jooksul omandatud uued kogemused ja teadmised aitavad kaasa elukestva õppe võtmepädevuste omandamise edasi andmist. Kogemusi vahetasime Kurikka ametikooli puidu-, maalri- ja ehituspuusepa eriala osakonnaga õpetajatega, õppetööd puudutavates küsimustes ja praktika korraldamises.

Viibisin ka Ähtäri ametikooli puiduosakonna praktilise tööde tunnis ja AutoCAD joonestamise loengus nägin, kuidas nende tund on ülesehitatud ja korraldatud.  Soomes on suunatud fookus rohkem loovusele ja eneseleidmisele ning õpetaja oli mentori rollis. Eestis seevastu võetakse aluseks õpiväljund, mida soovitakse praktilise tööga saavutada.


Külastasin ettevõtte praktikal viibivaid ehituspuusepa ja maalri õppureid, mille käigus õppurid osalevad maja ehitamisel sõltuvalt erialast. Näiteks osalevad praktikandid alusvundamendi  ettevalmistusel, karkassi püstitamisel, seinte, soojustuse, akende ja uste ning katusekatete paigaldamisel, siseviimistlustöödel, elektritöödel, mööbli paigaldamisel jne kuni maja lõpliku valmimiseni.  Samuti külastasin ettevõtteid, kus ehituse eriala õpilased valmistasid suvilatesse saunu vastavalt kliendi soovile. Stažeerimise käigus sai tutvutud kohaliku ajaloo ja kultuuriga ning kohtutud samaaegselt Sedu ametikooli külastanud Jaapani ja Prantsusmaa kolleegidega.

 

Arvi Lokk