Riigihanked


href="http://tareke.vkhk.ee/Avalik_veebileht_dokud/dokumendid/VKHK-hankekord.pdf" target="_blank">Võrumaa Kutsehariduskeskuse hankekord

href="http://tareke.vkhk.ee/Avalik_veebileht_dokud/dokumendid/Hankeplaan2019.pdf" target="_blank">Võrumaa Kutsehariduskeskuse 2019 a hankeplaan

href="https://riigihanked.riik.ee/" rel="noopener" target="_blank">https://riigihanked.riik.ee/

Hankija: Võrumaa Kutsehariduskeskus (70005542)