Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0057

Projekti algus ja lõpp: 01.02.2021 - 31.07.2023

Projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on suunata madala haridustasemega noori haridustee  jätkamisele või kujundada neis valmisolek tööturule siirdumiseks. Projekti tulemusena on kutsevaliku õppekaval õppinud 44 sihtgruppi kuuluvat  inimest, kellest vähemalt 60% on valmis siirduma tööturule või jätkama õpinguid.

Rahastusallikas:
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism

Projekti eelarve: 101 860 EUR

Projektijuht: Merle Vilson

tel +372 7850818

e-post: merle.vilson [at] vkhk.ee

 

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
9
Saki päise pilt: