Projekti eesmärgiks on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

Projekti kestvus:
01.09.2020-31.08.2022

Projekti eelarve:
70640,38 EUR

Artiklid:

 

Projektijuht: Pille Kulberg
Telefon:  78 50 836
e-post: pille.kulberg [at] vkhk.ee

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
10
Saki päise pilt: