Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on partnerkoolide õpetajate kogemuste ja teadmiste jagamine digivahendite kasutamisel õppetöös. Projekti lõpptulemusena valmib ülevaade projektipartnerite parimatest praktikatest digivahendite kasutamise valdkonnas kutseõppes.

Juhtivpartner:
IB Berlin-Brandenburg GMBH Region Brandenburg Nordost Saksamaalt (www.internationaler-bund.de)

Kestvus:
01.10.2018-31.03.2020

Partnerid:

IB Berlin-Brandenburg GMBH Region Brandenburg Nordost Saksamaalt (www.internationaler-bund.de)

Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras Leedust (www.mpcentras.lt)

Võrumaa Kutsehariduskeskus Eestist (www.vkhk.ee)

Rahastusallikas:
Erasmus+ strateegilise koostööprogramm

Key Action 2: Strategic Partnerships

Projekti eelarve: 14 375 EUR
 

Artiklid

 

Язык
Эстонский
Kontaktid: 
Contact title: 
Siret Lillemäe
Номер телефона: 
+372 7850821
Tabbed content page type: 
Archived projects
Saki järjekord: 
50