Oluline

Dokumentide vastuvõtt 02. aprill jaan.stein


Kandideerides 4. ja 5.taseme kutseõppe esma- ja jätkuõppe õppekavale võib dokumendid esitada kasutades Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) (www.sais.ee) või esitada otse kooli. 

Kandideerides kutsekeskharidusõppe õppekavale (põhihariduse järgsesse õppesse) ning 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavadele saab dokumendid esitada ainult kooli (Väimela, Võru vald, Võrumaa) .

Dokumentide vastuvõtt koolis toimub tööpäeviti 03. juunist – 31. juulini 2019 aastal kell 9.00 – 15.00 kooli peahoones ruumis 121.

Täpsemalt uuri siit!

 

Kandideerides 4. ja 5.taseme kutseõppe esma- ja jätkuõppe õppekavale võib dokumendid esitada kasutades Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) (www.sais.ee) või esitadaotse kooli.

Kandideerides kutsekeskharidusõppe õppekavale (põhihariduse järgsesse õppesse) ning 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavadele saab dokumendid esitada ainult kooli (Väimela, Võru vald, Võrumaa) .

Dokumentide vastuvõtt koolis toimub tööpäeviti03. juunist ? 31. juulini 2019 aastal kell 9.00 ? 15.00 kooli peahoones ruumis 121.

Täpsemalt uuri siit!

Reklaamplakat