Oluline

Distantsõppe periood on pikendatud 12.aprillini 2020.a 02. aprill jaan.stein


Lugupeetud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut viime õppetöö 16. märtsist 2020.a. distantsõppele.

Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Distantsõppe periood on pikendatud 12.aprillini 2020.a.

See tähendab, et 16. märtsist 12. aprillini on Võrumaa Kutsehariduskeskuse hooned suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni Moodle vahendusel koduse ülesandena. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest õppedirektorile teada.

Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Moodle vahendusel. Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida samuti Moodle vahendusel.
Nõustamiseks võib ühendust võtta ka kooli sotsiaalpedagoogi ning psühholoog-nõustajaga.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse töökorraldus eriolukorras.

Jooksvat infot edastame kooli veebilehel www.vkhk.ee

Lugupeetud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut viime õppetöö 16. märtsist 2020.a. distantsõppele.

Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Distantsõppe periood on pikendatud 12.aprillini 2020.a.

See tähendab, et 16. märtsist 12. aprillini on Võrumaa Kutsehariduskeskuse hooned suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni Moodle vahendusel koduse ülesandena. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest õppedirektorile teada.

Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Moodle vahendusel. Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida samuti Moodle vahendusel.
Nõustamiseks võib ühendust võtta ka kooli sotsiaalpedagoogi ning psühholoog-nõustajaga.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse töökorraldus eriolukorras.

Jooksvat infot edastame kooli veebilehel www.vkhk.ee