Sisseastumine

Töökohapõhine õpe ja profiõpe


Kutseharidust saab omandada ka töökohapõhises õppena, mis on traditsioonilisest kutseharidusest veelgi praktilisem. See tähendab seda, et 2/3 õppetööst toimub tööandja juures ning 1/3 koolis. Töökohapõhisesse õppesse astumine eeldab vastavas valdkonnas töökoha olemasolu. Kogu õpinguperioodi jooksul on õppijal kaks juhendajat - üks koolis ja teine ettevõttes. Seega toimib töökohapõhine õpe kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja pidevas koostöös.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab õppijal:

 • ühendada töötamist ja õppimist, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe õpilase õigused- taotleda õpilaspiletit, õppetoetusi ning sõidukulu hüvitamist; koolilõuna toetus laieneb kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada oskused mida igapäevatöös selles ametis vajad;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet vastavalt kutsenõuetele;
 • õppekava läbimisel saada kutseõppe lõputunnistus;
 • sooritada kutseeksam, mille edukal läbimisel saada kutsetunnistus.

2023/2024 avame töökohapõhiseks õppeks 5 eriala:

Seni on noortel, äsja kooli lõpetanud inimestel, töökohapõhise õppevormi juurde pääs olnud üsna piiratud, sest värskelt kooli lõpetanud noorel ei ole veel  töökohapõhise õppe eelduseks olevat töökohta.

Alates 2023/2024 õppeaastast võtab teiste seas ka Võrumaa Kutsehariduskeskus kasutusse uue profiõppe mudeli, mis soodustab ka töökogemusteta noorte töölepääsemist vastavasse valdkonda.

Mis on profiõpe?

Profiõpe on käesolevast aastast kasutusele võetud uudne mudel, mis on suunatud ennekõike noortele, kel puudub veel  vastav töökogemus valdkonnas. Mudeli eesmärk on leevendada ettevõtete kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tagada noortele huvitav ja praktiline õpe koos lepingulise töökohaga. See tähendab, et õpilane ei täida ettevõttes pelgalt praktikandi rolli vaid on täieõiguslik töötaja.

2023/2024  avame profiõppesse astumiseks kolm eriala:

Kuidas profiõppesse astuda?

 • Vali välja sobiv eriala
 • Kui Sul ei ole veel erialast töökohta, siis võta ühendust kooliga (Terje Kruusalu, terje.kruusalu@vkhk.ee). Aitame Sul leida erialase töökoha
 • Kui Sul on töökoht olemas, pane avaldus teele läbi sais.ee keskkonna või koolis kohapeal

Lisainfo töökohapõhise ja profiõppe kohta:

Terje Kruusalu tel: 785 0817 või 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Hea ettevõtja! Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhise õppe vormis, võta palun ühendust Võrumaa Kutsehariduskeskusega ja anna oma soovist teada. Saame arutada teie ettevõtte töötajatele vajalike oskuste omandamise võimaluste üle ja tuleme hea meelega ettevõttesse töökohapõhisest õppest infot andma.

Töökohapõhist õpet toetavad programmid  “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja    “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“.

Kutseharidust saab omandada ka töökohapõhises õppena, mis on traditsioonilisest kutseharidusest veelgi praktilisem. See tähendab seda, et 2/3 õppetööst toimub tööandja juures ning 1/3 koolis. Töökohapõhisesse õppesse astumine eeldab vastavas valdkonnas töökoha olemasolu. Kogu õpinguperioodi jooksul on õppijal kaks juhendajat - üks koolis ja teine ettevõttes. Seega toimib töökohapõhine õpe kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja pidevas koostöös.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab õppijal:

 • ühendada töötamist ja õppimist, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe õpilase õigused- taotleda õpilaspiletit, õppetoetusi ning sõidukulu hüvitamist; koolilõuna toetus laieneb kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada oskused mida igapäevatöös selles ametis vajad;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet vastavalt kutsenõuetele;
 • õppekava läbimisel saada kutseõppe lõputunnistus;
 • sooritada kutseeksam, mille edukal läbimisel saada kutsetunnistus.

2023/2024 avame töökohapõhiseks õppeks 5 eriala:

Seni on noortel, äsja kooli lõpetanud inimestel, töökohapõhise õppevormi juurde pääs olnud üsna piiratud, sest värskelt kooli lõpetanud noorel ei ole veel  töökohapõhise õppe eelduseks olevat töökohta.

Alates 2023/2024 õppeaastast võtab teiste seas ka Võrumaa Kutsehariduskeskus kasutusse uue profiõppe mudeli, mis soodustab ka töökogemusteta noorte töölepääsemist vastavasse valdkonda.

Mis on profiõpe?

Profiõpe on käesolevast aastast kasutusele võetud uudne mudel, mis on suunatud ennekõike noortele, kel puudub veel  vastav töökogemus valdkonnas. Mudeli eesmärk on leevendada ettevõtete kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tagada noortele huvitav ja praktiline õpe koos lepingulise töökohaga. See tähendab, et õpilane ei täida ettevõttes pelgalt praktikandi rolli vaid on täieõiguslik töötaja.

2023/2024  avame profiõppesse astumiseks kolm eriala:

Kuidas profiõppesse astuda?

 • Vali välja sobiv eriala
 • Kui Sul ei ole veel erialast töökohta, siis võta ühendust kooliga (Terje Kruusalu, terje.kruusalu@vkhk.ee). Aitame Sul leida erialase töökoha
 • Kui Sul on töökoht olemas, pane avaldus teele läbi sais.ee keskkonna või koolis kohapeal

Lisainfo töökohapõhise ja profiõppe kohta:

Terje Kruusalu tel: 785 0817 või 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Hea ettevõtja! Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhise õppe vormis, võta palun ühendust Võrumaa Kutsehariduskeskusega ja anna oma soovist teada. Saame arutada teie ettevõtte töötajatele vajalike oskuste omandamise võimaluste üle ja tuleme hea meelega ettevõttesse töökohapõhisest õppest infot andma.

Töökohapõhist õpet toetavad programmid  “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja    “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“.