Täiendusõpe

Planeeritavad täienduskoolitused

2021. aastaks planeeritud täienduskoolitused


Arvutikasutamise baaskoolitus, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus, 26 tundi

Online esinemine, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm), 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil, 39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina, 26 tundi

Pakendidisain  väiketootjale, 26 tundi

Bürootöötaja digioskused, 78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva), 26 tundi

Tabelarvutus algajatele, 26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele, 26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus, 79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET), 79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil, 39 tundi

Digivahendite kasutamine personalitöös: tööaja- ja palgaarvestus, 26 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel, 26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias, 26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias, 26 tundi

 

Täpsem info:

Telefonil:  7850818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  7850817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee.

Arvutikasutamise baaskoolitus, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus, 26 tundi

Online esinemine, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm), 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil, 39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina, 26 tundi

Pakendidisain  väiketootjale, 26 tundi

Bürootöötaja digioskused, 78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga, 26 tundi


Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva), 26 tundi

Tabelarvutus algajatele, 26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele, 26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus, 79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET), 79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil, 39 tundi

Digivahendite kasutamine personalitöös: tööaja- ja palgaarvestus, 26 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel, 26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias, 26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias, 26 tundi

 

Täpsem info:

Telefonil:  7850818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  7850817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee.