Meie koolist

Koostöö ja projektid

Siit leiate informatsiooni Võrumaa Kutsehariduskeskuses läbiviidavate projektide kohta.

Interreg EST-LAT projekt „Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)“ nr VP-18-0053

Koduleht: https://www.interreg-baltic.eu/home.html

https://estlat.eu/en/

Juhtpartner: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvian Chamber of Commerce and Industry)

Projekti eesmärk:

ESTLAT-WBL projekti eesmärk on toetada piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.

Projekti kestvus:

01.08.2018 – 31.07.2020

Võrumaa Kutsehariduskeskuse eelarve: 33 232,16 EUR

Omaosalus: 4984,96 EUR

Toetus:  28 247,20 EUR

Tegevused:

ESTLAT-WBL projekti raames saadetakse õpirändesse kokku 112 inimest:

– 40 õpilast Läti kutsekoolist Eesti ettevõtetesse ja 40 õpilast Eesti kutsekoolidest Läti ettevõtetesse. Võrumaa Kutsehariduskeskusest saadetakse õpirändesse 10 õpilast.

– 12 ettevõtte praktikajuhendajat kutsekoolidesse (6 Lätist Eestisse ja 6 Eestist Lätti).

– 20 kutsekoolide õpetajat (10 Lätist Eestisse ja 10 Eestist Lätti). Võrumaa Kutsehariduskeskusest saadetakse õpirändesse 3 õpetajat.

Tulemused:

Projekti tulemusena valmib käsiraamat, mis sisaldab väljatöötaud õppeprogrammi ning parimaid praktikaid, mis on kogutud projekti vältel.

Kahe riigi kutsekoolide ning ettevõttete kaasamine projekti tegevustesse tagab töökohapõhise õppe lähenemise rakendumise mõlemal pool piiri ning loob eeldused tegevuste jätkumiseks pärast projekti lõppu.

 

 

Projektijuht:
Siret Lillemäe
+372 78 50 821
siret.lillemae@vkhk.ee