Meie koolist

Koostöö ja projektid


Siit leiate informatsiooni Võrumaa Kutsehariduskeskuses läbiviidavate projektide kohta.


Siit leiate informatsiooni Võrumaa Kutsehariduskeskuses läbiviidavate projektide kohta.

Veel

ESF projekt „Teisel ringil targaks Võrumaal III“

Projekti eesmärgiks on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

Projekti kestvus:
01.09.2020-31.08.2022

Projekti eelarve:
70640,38 EUR

Artiklid:

 

Projektijuht: Siret Lillemäe
Telefon:  78 50 821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee