Meie koolist

Ajaloost


Võrumaa Kutsehariduskeskuse  aluseks kahe erineva kooli – Väimela Põllumajandustehnikumi ja Võru Tööstustehnikumi liitumine 1999. aasta septembris. Sellest ajast saame rääkida Võrumaa Kutsehariduskeskusest, mis on tänasel päeval kujunenud väga mitmetel erialadel kutseharidust andvaks kooliks.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esiisadeks on 1920. aastal loodud Võru Põllutöökool ja 1925. aastal loodud Võru Tööstuskool. Võru Põllutöökool toodi 1922. aastal üle Väimelasse ja nimetati ümber Väimela Põllutöökooliks.

Läbi aastate kandis kool väga erinevaid nimetusi ja koolitati siin suurtootmisega põllumajanduses vajaminevaid spetsialiste.

Võru Tööstuskool tegi ajaloo vältel samuti läbi mitmeid nimemuutusi, kuid truuks jäädi õpetatavatele erialadele – metalli- ja puidutöötlemisele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse aluseks on kahe kooli sajandi jooksul korjatud kogemused ja tarkuseterad.


Võrumaa Kutsehariduskeskuse  aluseks kahe erineva kooli ? Väimela Põllumajandustehnikumi ja Võru Tööstustehnikumi liitumine 1999. aasta septembris. Sellest ajast saame rääkida Võrumaa Kutsehariduskeskusest, mis on tänasel päeval kujunenud väga mitmetel erialadel kutseharidust andvaks kooliks.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esiisadeks on 1920. aastal loodud Võru Põllutöökool ja 1925. aastal loodud Võru Tööstuskool. Võru Põllutöökool toodi 1922. aastal üle Väimelasse ja nimetati ümber Väimela Põllutöökooliks.

Läbi aastate kandis kool väga erinevaid nimetusi ja koolitati siin suurtootmisega põllumajanduses vajaminevaid spetsialiste.


Võru Tööstuskool tegi ajaloo vältel samuti läbi mitmeid nimemuutusi, kuid truuks jäädi õpetatavatele erialadele ? metalli- ja puidutöötlemisele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse aluseks on kahe kooli sajandi jooksul korjatud kogemused ja tarkuseterad.

Veel väljaandeid

1920-1999

Väimela Põllumajandustehnikumi, Võru Tööstustehnikumi ja Vana-Antsla Kutsekooli ajaloost