Sisseastumine

Erialad

Vanemkokk

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidus ja 4. taseme koka kutsekvalifikatsiooni olemasolu või erialane töökogemusÕppeaeg1 aasta

Vanemkokk juhib tootmisprotsessi toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Ta planeerib, korraldab tootmistööd, koostab menüüsid ja arendab tooteid. Vanemkokk juhib ja juhendab meeskonda ning annab edasi kutsealaseid oskusi. Vanemkokk juhindub oma tegevuses ettevõtte majanduslikkusest ja kasumlikkusest, vastutab teiste töö korraldamise ja kvaliteetse töötulemuse eest. Vanemkokk valmistab toite, kasutades nii tavapäraseid, uuenduslikke kui keerukaid tehnoloogiaid vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Vanemkokk võib spetsialiseeruda suurköögi- või restoranitööle.

Vanemkoka töö osadeks on: töö planeerimine (enesekontrolli tegevuste täitmine, töökoha ettevalmistamine ja korras hoidmine, töö planeerimine); puhastus- ja koristustööd; menüüde koostamine; kaupade käitlemine; toitude valmistamine; teenindamine; toidutoodete ja toitlustusteenuse disainimine; juhtimine.