Sisseastumine

Erialad

Turismiteenindus

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarneEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on turismiteenindaja ja mida ta oskab?

Turismiteenindaja tunneb turismigeograafiat ja piirkonnas pakutavaid turismiteenuseid, oskab läbi viia elamus- ja aktiivtegevusi, omab ülevaadet külalismajandusest. Turismiteenindaja teab, mil viisil toimub teenindamine ja müük turismiettevõttes (kliendi vastuvõtmisest arve koostamiseni) nind teenindamine toitlustusasutuses. Turismiteenindaja valdab võõrkeeli ja oskab toime tulla erinevate kliendisituatsioonidega.

Kuidas turismiteenindust õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne õpe (päevane õpe).

Õppeaeg: 3 aastat.

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Mida õpitakse?

Õpe koondab endas teadmised turismimajandusest, teenindusest ja müügist nii majutus-kui toitlustusettevõtetes. Õppe oluliseks osaks on ka võõrkeele omandamine ja praktiseerimine. 

Seetõttu on võõrkeelse suhtlemisoskuse ja teenindusvalmiduse heaks proovikiviks välispraktika mõnes Euroopa riigis.