Sisseastumine

Erialad

Majutusteenindus

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarneEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on majutusteenindaja ja mida ta oskab?

Majutusteenindaja on ettevõtte visiitkaart ja võtmeisik. Turismiettevõtte teenindaja töö eeldab pidevat suhtlemist ja võimet töötada meeskonnas. Töös sisalduvad tegevused nõuavad korrektsust, täpsust, otsustusjulgust, loovust, laia silmaringi, paindlikku tegutsemist muutuvates olukordades. Töö eeldab ettevõtlikkust, analüüsivõimet, pingetaluvust, kohusetundlikust. 

Majutusteeninduse eriala lõpetaja saab tööle asuda majutusettevõtte administraatori, perenaise/peremehe, vastuvõtuteenindaja, majutusteenindaja, toitlustusteenindaja või hommikusöögiteenindajana.

Kuidas majutusteenindajaks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne õpe (päevane õpe).

Õppeaeg: 3 aastat.

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Mida õpitakse?

Õpe koondab endas teadmised turismimajandusest, teenindusest ja müügist nii majutus-kui toitlustusettevõtetes. Õppe oluliseks osaks on ka võõrkeele omandamine ja praktiseerimine. 

Seetõttu on võõrkeelse suhtlemisoskuse ja teenindusvalmiduse heaks proovikiviks välispraktika mõnes Euroopa riigis.

 

Majutusteeninduse eriala lõpetajad sooritavad turismiettevõtte teenindaja 4. taseme kutseeksami.
 

Viibeke Turba