Vastuvõtt

Erialad

IT-süsteemide nooremspetsialist (osakutse kasutajatoe tehnik)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormmittestatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

IT – süsteemide nooremspetsialist (osakutse kasutajatoe tehnik),  kutsekvalifikatsiooni tase 4 erialal omandatakse kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonnas IT-tugiisikuna või lähedasel ametikohal, et rakendada võtmepädevusi ja  lahendada infotehnoloogia probleeme.
Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada digitaalset kirjaoskust. Arvuti tõhus kasutamine on vajalik põhioskus igas valdkonnas ning õpingute läbimine aitab tööjõuturul konkurentsivõimet suurendada. Tööandjale annab see kindluse, et töötajad tulevad kaasaaegsete süsteemidega toime iseseisvalt ja efektiivselt. Digitaalse kirjaoskuse olemasolu tähendab, et inimene suudab otsida, analüüsida ja kasutada teavet, peamisi e-teenuseid, suhelda digitaalsetes keskkondades (n e-posti teel, sotsiaalvõrgustikes) ja erinevates seadmetes otstarbekalt ja turvaliselt.

Peamised teemad: Arvutialased alusteadmised, Windows ja Linux, IT korraldus ning valikained ettevõtte soovil nt. pilveteenused, võõrkeel, CAD projekteerimine jne.

Indrek Saar